Bilgi Toplumu Hizmetleri Açık Rıza Metinleri

 

Kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatma metni

 

Akva Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ – Açık Rıza Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Akva Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ Tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. İletişim/Bilgi Formunda okuduğum ve anladığımı beyan ettiğim “İletişim ve Bilgi Talep Formlarında İşlenen Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni”nde belirtilen; amaçlar ve kapsamla, yöntem ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla, ad soyad, e-posta, cep telefonu gibi kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel verilerimin,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla Akva Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ. tarafından işlenmesine, Kişisel verilerimin, Akva Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ tarafından; Şirketin aldığı ve sağladığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere, Akva Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla üçüncü kişilere ve yetkili mercilere aktarılmasına, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesine, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesine, tarafıma, e-posta, SMS gibi muhtelif dijital iletişim kanalları ve telefon aracılığıyla reklam içerikli bildirimlerin gönderilmesine, herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza verdiğimi, aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı; kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

alt

Hemen Bize Ulaşın

alt